איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה הוקם ב-1995 בצו הממונה על משרד הפנים באיו"ש, עבור שמונה רשויות מקומיות באזור יהודה, צפון ים המלח והרי ירושלים, והוא פועל למען איכות הסביבה במרחב הדרומי של יהודה ושומרון.
הרשויות החברות באיגוד הן: מועצה מקומית אפרתה, עיריית ביתר עילית, מועצה מקומית הר אדר, מועצה מקומית קריית ארבע, מועצה אזורית גוש עציון, מועצה אזורית הר חברון, מועצה אזורית מגילות ים המלח ועיריית מעלה אדומים. נכון לסוף 2023 מונות רשויות האיגוד כ-180,000 תושבים.
האיגוד הוא גוף סטטוטורי עצמאי במעמד רשות מקומית. יש לו מועצה, ומכל רשות מקומית יש בה נציג אחד. האיגוד פועל על פי מערכת של חוקי עזר ושואב את סמכויותיו והתנהלותו היום־יומית מצו ההקמה, מחוק איגודי ערים ותקנותיו ומחוקי העזר. לאורך השנים כיהנו  כיו"ר האיגוד ראשי רשויות של רשויות האיגוד. היו"ר הראשון של האיגוד כיהן בני כשריאל – ראש עיריית מעלה אדומים, אחריו, ינון אחימן – ראש מועצת אפרת, לאחר מכן, הרב יהודה גרליץ – ראש עיריית ביתר עלית, אח"כ גבי בר זכאי – סגנית ומ"מ ראש עיריית מעלה אדומים, ואחריה, יהודה אסרף – חבר מועצת מעלה אדומים.
האיגוד מטפל בכל נושאי איכות הסביבה של הרשויות המקומיות החברות בו:
האיגוד מטפל באזורי התעשייה שבשטח הרשויות: הוא מפקח על מפעלים קיימים ומבקר אותם,לבל יגרמו למפגעים סביבתיים, נותן רישיונות לעסקים, פותר קונפליקטים בין התעשייה לציבור, ושותף בתכנון ובהקמה של  אזורי תעשייה חדשים – מההיבט הסביבתי. כמו כן מטפל האיגוד בהסדרים סביבתיים הכרוכים בהקמת ותפעול  מכונים לטיהור שפכים אזוריים ומקומיים, מפקח על הזרמת שפכים תעשייתיים, מפקח על אחזקת חומרים מסוכנים, ואיכות אוויר במרחב האיגוד. 
באיגוד ממוקמים כמה אתרים לסילוק פסולת, מקצתם גדולים ועשרות קטנים, רובם אינם מוסדרים. טיפול מוסדר באתרי הפסולת הוא יעד חשוב, שכן הוא מונע מפגעים סביבתיים ותברואתיים. האיגוד אחראי על אתרי הפסולת ואף מפקח עליהם, ופועל כדי לסגור את האתרים הפיראטיים. כמו כן, האיגוד מייעץ ומסייע לרשויותיו לטפל ולפתור בעיות איסוף, טיפול וסילוק של פסולת לסוגיה ברשויות האיגוד, ועומד, עבור כל רשויותיו, מול תאגידי איסוף, טיפול וסילוק ארציים ונותני שירותים בתחום.
האיגוד נותן שירותי ייעוץ וניטור, בודק ומפקח על מניעת שפיעת גז הראדון מהקרקע בפרויקטים חדשים של בנייה ובמבנים קיימים.
ניטור סביבתי הוא חלק חשוב בתפקידו של האיגוד. האיגוד מבצע סקרים  וניטורים בנושאים שמשפיעים על הסביבה, כמו: ניטור מטרדי רעש ומניעתם, סקר קרינה ואנטנות לתקשורת סלולרית, סקר אתרי פסולת, סקר מחצבות וסקר שפכים. הסקרים מתעדכנים מעת לעת, ונושאים חדשים ממלאים את מאגרי המידע באשר למפגעים שבשטח האיגוד.
האיגוד פועל כדי למנוע מפגעי מזיקים, כמו זבובים ויתושים, לישמניה, נמלת האש הקטנה ועוד. הוא עושה סקר מקיף כדי לגלות את מקורותיהם. עיקר תפקידו בתחום זה, הוא ניטור ויעוץ לרשויות באשר למניעת מזיקים.
כמו כן הוא מטפל במפגעי חקלאות במטרה למזער נזקים סביבתיים ולהסדירם.
האיגוד משתתף כמשקיף קבוע בדיוני מועצת התכנון העליונה (הוועדה מחוזית של איו"ש) ובוועדות המשנה שלה. הוא מייעץ ומנחה באשר להכנתן של תוכניות אזוריות. נותן הנחיות לתסקירי השפעה על הסביבה של פרויקטים באזור, ובודק אותם. מאשר היתרי בניה בהיבט הסביבתי, ומאשר איכלוס.
זאת ועוד, האיגוד עוסק רבות בחינוך סביבתי, בקהילה ובקיימות ומייחס לנושא חשיבות רבה. הוא יוזם ומעודד גיבוש של קבוצות בתחום איכות הסביבה בקרב התושבים. הוא מאמין שהחינוך לאיכות סביבה מתחיל בגיל הרך, ולכן מארגן ימי עיון והשתלמויות לגננות ולאנשי חינוך ואף מעורב בהפקה של חומרי לימוד והסברה למוסדות חינוך ולציבור הרחב. תחום התנהגות הציבור באשר לקיימות, ולקידום התנהגות באשר לשינויי אקלים, הן בסגלי הרשויות המקומיות, והן אצל הציבור הרחב, הוא צו השעה, והאיגוד עוסק בו רבות.
תחום עיסוק ייחודי של האיגוד הוא ניהול סביבתי חוצה גבולות. האיגוד ממוקם באזור בן 2000 קמ"ר, שבו יש שטח גדול שבו מתגוררת אוכלוסיה פלשתינית גדולה, בהיקף גדול, פי כמה וכמה מהאוכלוסייה הישראלית, שבשטחה יש לאיגוד סמכויות פיקוח. לא ניתן להתעלם ממפגעים סביבתיים חוצי גבולות, הנגרמים במרחב האיגוד, והאיגוד מנסה לטפל גם בהם, בהעדר סמכות, ע"י ניטור ודיווח למי שיש בידיו סמכויות טיפול.
האיגוד מקיים כוננות לטיפול באירועי חירום סביבתיים, כחלק ממערך הכוננות הארצי של המשרד להגנת הסביבה. לאיגוד שישה כוננים, מקרב הצוות המקצועי, המתחלקים בכוננות לאורך השנה. בידי האיגוד ציוד מיגון, ניטור ודגימה, המאפשר לבצע את הטיפול באירועים.
נכון לסוף 2023, האיגוד מעסיק 8 עובדים מקצועיים, 2 עובדי מנהלה וכן קבלנים, יועצים ופרויקטורים זמניים. האיגוד מממן את רוב פעילותו על ידי הקצאת תקציב של רשויות האיגוד ע"פ גודלן, וכן הקצבה של המשרד להגנת הסביבה, ומעט הכנסות עצמיות מפעילות פיקוח וניטור סביבתי.
כתובתנו: גבעת המייסדים, מעלה אדומים, 90610
טל-פקס: 02-5900090/41
דוא"ל: yehuda@enviosh.org.il