פרטי יצירת קשר

ד"ר ניצן לוי
מנכ"ל

ד"ר נעמה אברהמוב
מנהלת מחלקת פסולת ואגרואקולוגיה

ד"ר שמרית שניאור
מנהלת מחלקת תעשיות ושפכים

גדעון שגיא
מנהל מחלקת תכנון וקרינה

שרון רוזנבלוט
מנהלת חינוך לקיימות

לילך מובדלי
מנהלת אדמינסטרטיבית

אלון יוסף פיירמן
מנהל קיימות וקהילה

חופית אלקלעי
רכזת תעשיות ושפכים

אבנר דובדבני
גזבר האיגוד