איכות האוויר

איכות האוויר שאנו נושמים נקבעת הן מגורמים טבעיים והן מגורמים מעשה ידי אדם. בגורמים הטבעיים נכללים השפעות הקשורות למזג אוויר, כמו רוחות מזרחיות וסופות אבק, ובגורמים מעשי ידי אדם נכללים פליטות מתחבורה, זיהום אוויר משרפות ומתהליכים תעשייתיים ועוד.  
המקורות של פליטת המזהמים מעשה ידי אדם באזורנו מגוונים וכוללים פליטות אוויר ממפעלי תעשייה, אבק מחצבות, זיהום מתחבורה ומפגעי ריח אזוריים ומקומיים.

מחצבות

בשטחי השיפוט של האיגוד ישנן חמש מחצבות: מחצבת אדומית שבשטח השיפוט של מעלה אדומים, ועוד ארבע מחצבות שבשטח מועצת הר חברון: מחצבת יהודה ליד אדורה, מחצבת מידן ליד בית חגי, מחצבת כפר גלעדי ומחצבת אורון, שתיהן ליד טנא עומרים.
חוק אוויר נקי לא הוחל ביהודה ושומרון, וכדי לפקח על פליטות האוויר שבמחצבות הוטמעו הדרישות בתנאים הסביבתיים לרישיון העסק כחלק מהמחצבות, הכוללות ניטור סביבתי לאבק ודיגומי ארובות של מפעלי האספלט.
באזור משיק וקרוב לשטח השיפוט של האיגוד, המאופיין בטלאים ובמובלעות רבות, יש עוד עשרות מחצבות פלסטיניות, שאינן מתנהלות כראוי מבחינה סביבתית, המשפיעות על איכות האוויר שבאזור.

זיהום אוויר מתעשייה

בשטח האיגוד ישנם מספר אזורי תעשייה, המרכזי שבהם הוא אזור התעשייה מישור אדומים. נוסף לכך ישנם אזורי תעשייה קטנים יותר, כמו פארק תעשיות גוש עציון, אזור תעשייה מיתרים ואזור תעשייה קריית ארבע.
זיהום האוויר מתעשייה נגרם גם מפליטות מארובות המתרחשות בשל תהליכים תעשייתיים הנעשים במפעלים גדולים ובהיקף קטן יותר בעסקים קטנים, כמו מוסכים, נגריות ומסגריות, שבהם מתבצעים תהליכי צביעה.
אנו, באיגוד, מלווים את דיגומי הארובות הנדרשים מהעסקים ואף מעודדים אותם להשתמש בדלקים ידידותיים יותר לסביבה.

זיהום אוויר משריפת פסולת

שריפת פסולת בתחומי יו"ש היא פרקטיקה רווחת בקרב האוכלוסייה הפלסטינית. מקורות הפסולת הנשרפת מגוונים וכוללים פסולת ביתית, פסולת חקלאית של גזם ופלסטיק ושריפת פסולת אלקטרונית. על פי הערכות, כ-25% ממשקי הבית הפלסטינים אינם מטופלים באתר מוסדר. מקור הפסולת החקלאית הוא שטחי החקלאות של הפלסטינאים המקומיים. לעומת זאת, המקור של רוב הפסולת האלקטרונית הוא בתחומי ישראל.
מדי שנה מתקבלות במוקד החירום של המשרד להגת הסביבה אלפי תלונות של תושבים על מפגעי עשן הנגרמים משריפת פסולת, מקורן ההתנהלות הרשות הפלסטינית שאינה מעמידה תשתית ראויה של איסוף וטיפול ומהיעדר אכיפה ישראלית מובנית בתחומי יו"ש, הקשורה בפיזור הסמכויות השלטוניות באזור שאינו בריבונות ישראלית מלאה. האיגוד וארגוני סביבה אזרחית, כמו "אזרחים למען אוויר נקי" ועמותת "ירוק עכשיו" מובילים מול המשרד להגנת הסביבה תוכנית אזורית, שמטרתה להטמיע את הטיפול בזיהום חוצה גבולות בכלל ובפתרונות קצה לפסולת האוכלוסייה הפלסטינית בפרט. אפשר לקרוא עוד על אתגר זיהום חוצה גבולות בקישור.

זיהום אוויר שניוני

מרחב ההר הגבוה (בעיקר גוש עציון ואפרת) סובל מזיהום אוזון. כשהאוזון נמצא בחלקים הנמוכים של האטמוספרה הוא גורם למחלות ולקשיי נשימה מגוונים, התלויים בגיל ובמצב הבריאותי של האדם, וכן לנזק לצמחים וליבולים. האוזון אינו נפלט מתעשייה או ממקורות טבעיים, אלא נוצר בנוכחות תחמוצות חנקן ופחמימנים הנפלטים מזיהום אוויר ומריאקציה כימית הדורשת נוכחות של אור השמש, ולכן במהלך היום נוצר יותר אוזון. מאחר שאוזון נוצר בנוכחות השמש, ריכוזיו גבוהים יותר באזורים גבוהים, שבהם קרינת השמש חזקה יותר.
בישראל, זיהום אוויר שמקורו בזיהום ראשוני מתחנות כוח ומתחבורה באזור מישור החוף עובר תהליך פוטוכימי באטמוספרה ויוצר אוזון במעלה ההר. מאחר שהאוזון עצמו אינו נפלט לאוויר אלא נוצר רק לאחר פליטת מזהמי אוויר אחרים, הוא נקרא "מזהם שניוני".
מחקר מקיף שנעשה במִנהל האוקיינוסים והאטמוספרה הלאומי בארה"ב (NOAA), מצא שישראל היא אחת מהמדינות המזוהמות ביותר בעולם מבחינת אוזון. עוד נמצא, שבגוש עציון יש ריכוזי אוזון יוצאי דופן בהשוואה לעולם. למעבר למחקר לחצו כאן>>
כדי לבקר את מדדי זיהום האוויר השניוני הוצבה תחנת ניטור אוויר בגבעה הצהובה שבאלון שבות, ליד מועצה האזורית גוש עציון. תחנת הניטור היא חלק ממערך מנ"א (מרכז ניטור ארצי של המשרד להגנת הסביבה), והיא מנטרת את המזהמים האלה: אוזון (O3), תחמוצות חנקן (NO, NO2, NOX), וחלקיקים עדינים נשימים (PM10).
ערכי איכות האוויר הם ערכים שנקבעו על פי סעיף ט בחוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008. ניתן לצפות בנתוני תחנת הניטור באתר נתוני אויר בישראל.
יודגש כי חוק אוויר נקי אינו חל עדיין ביהודה ושומרון.

מפגעי ריח

בשל הקרבה של אזורי התעשייה והחקלאות לאזורי המגורים הולכים ומתרבים התלונות על מפגעי ריחות. כדי לאפיין מפגע ריח נדרשת התייחסות של גורמי מקצוע, שכן ישנם קריטריונים רבים להגדרה של ריח סביר או בלתי סביר, הכוללים את סוג הריח, אופיו, עוצמתו, הטון ההדוני (עוצמת הנעימות) שלו, תדירותו, תנאים מטאורולוגים ועוד.
כדי לטפל במפגעי ריח, אנו פועלים על פי "נוהל להגדרת מפגעי ריח".
כל צוות האיגוד שמוגדר כ"בעלי תפקיד" הוסמך להיות חלק מ"צוות מריחים". כשמתקבלות תלונות על ריח, התושב מתבקש למלא טופס דיווח. צוות המריחים של האיגוד מאתר ומאפיין את מקור הריח, נדרשת אסדרה, ולכן מפנים לגורמים הנדרשים כדי לאכוף את הנושא באמצעות הרשות המקומית או המשרד להגנת הסביבה.
להורדת טופס דיווח על מפגע ריח על ידי מתלונן לחצו כאן>> 
מפגעי ריח וזיהום אוויר הנגרמים באזורנו מטופלים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
לדיווחים בזמן אמת יש לפנות למוקד הסביבה בטלפון 6911* או 073-2733200 שלוחה 5, 24 שעות ביממה.