"בשטח איגוד ערים לאיכות הסביבה" קיימים בתי עסק ומפעלים באזורי תעשייה ובתוך הערים והיישובים. פעילותם של העסקים היא חשובה ומועילה לחברה, עם זאת, הפעילות התעשייתית, אם אינה נערכת ומטופלת כראוי, עלולה לגרום למפגעים סביבתיים ולהוות סכנה לציבור.
האיגוד חרט על דגלו לפעול כדי למזער את השפעת הפעילות התעשייתית על הסביבה למען איכות חייהם ובריאותם של התושבים ולטובת איכות הסביבה. לנגד עיננו עומד החזון של תעשייה ברת – קיימא. תעשייה יצרנית איכותית אשר אינה מתפשרת על איכות מוצריה ומשתלבת עם הסביבה בה היא פועלת.
מחלקת תעשיות ושפכים באיגוד מפקחת על מגוון התעשיות הפועלות בתחומה, החל מעסקים קטנים כמו מוסכים, מסגריות ונגריות וכלה במפעלים גדולים בתחום עיבוד המתכת או מחזור שמנים משומשים ועוד.
תהליך הפיקוח על התעשייה כולל בחינה של התהליך התעשייתי החל משלב תכנון העסק בהיתר הבניה, אישור האכלוס, מתן תנאים ברישיון העסק ועד העמידה בתנאים ובהנחיות.
כמו כן היא מבקרת ועוקבת תדיר אחר המפעלים והעסקים שבשטחי האיגוד כדי שיפעלו למנוע את פליטות המזהמים לאוויר, יטפלו בהזרמת השפכים, ישתמשו בחומרים מסוכנים יפנו פסולת תעשייתית ימנעו מפגעים סביבתיים, כמו ריח, רעש, קרינה ואסבסט.
המחלקה פועלת בשיתוף עם גורמים שונים ברשויות האיגוד ביניהן מחלקות  רישוי עסקים, הנדסה, חברות כלכליות ועוד במתן הנחיות וחוות דעת בתחומי התעשייה והסביבה.
בתחום השפכים, האיגוד פעל כדי לחוקק חוק שפכים יחיד מסוגו שמטרתו להוות מעטפת חקיקתית למחסור בחקיקה ביהודה ושומרון בתחום ניטור השפכים ומפגעי שפכים חוצי גבולות. המחלקה מנהלת ומפעילה את תוכניות ניטור השפכים באיזור התעשייה מעלה אדומים ופועלת כך שהמפעלים ידאגו לטפל בשפכים שלהם  בצורה המיטבית ביותר.