גינות קהילתיות


האיגוד פועל כדי לקיים ולקדם חיים של רווחה בהווה ובעתיד מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית ("קיימות"). הגינות הקהילתיות מאפשרות לחיות ולחנך על פי ערכי הקיימות הללו מתוך מחויבות לבנות חברה טובה יותר לאדם ולסביבה, ולכן אנו מעודדים ותומכים בהקמתן ברשויות החברות באיגוד.
תמיכת האיגוד מתבטאת במתן ייעוץ מקצועי, בליווי אישי ובהנחיה לרכזי ולפעילי גינות קיימות. בנוסף לכך, האיגוד מקדם הכשרה מקצועית, כמו קורסים, ימי עיון וכנסים, ומפיצים חומרים מקצועיים בנושאי גינון, חקלאות מקיימת וקהילה.

לפרטים נוספים לחצו כאן>>