עשייה חינוכית סביבתית ברשויות האיגוד


ממשיכים לעדכן אתכם בעשייה החינוכית סביבתית ברשויות האיגוד ????

היום ביקרנו בגנים ובבתי ספר באפרת, בהם התקיימה פעילות במסגרת הקול קורא התלת שנתי של המשרד להגנת הסביבה, בהובלת אגף החינוך במועצה ובליווי מחלקת חינוך באיגוד.

בימים אלו, בהם אנו נדרשים לגלות חוסן ולהמשיך מסגרת חיים חיובית ומשמעותית היציאה החוצה והחיבור לטבע עשויים לשמש כפעולה מחברת לתודעה של נוכחות ועל ידי כך מתחזק החוסן.

צוותי הגן והמורים השתלמו בתכני קיימות והילדים למדו באופן חוויתי והקימו גינות ומרחבי למידה חוץ גנים, פינות ישיבה, גינות ירק ותבלין, למדו על סקר טבע עירוני ומגוון מינים מקומיים הקיימים בסביבתם.

הרגש, החוויה, הפליאה והתוצרים יצרו אצל התלמידים חיבור למקום ופיתחו תחושת אכפתיות ואחריות.

שמחנו לשמוע על הרחבת הפעילות עם הורים וקהילה ועל בחירת ספקים מקומיים על ידי המועצה, כערך סביבתי בפני עצמו.

יישר כח לאביטל ביתן על הובלת החינוך לקיימות במערכת החינוך, לאלי קרוק מנהל מחלקת הגיל הרך ולצופיה ברקי על הדרכת צוותי החינוך בגנים, לחברה להגנת הטבע ולגן הבוטני על ההדרכה ולכל הצוותים החינוכיים בבתי הספר אורות יהודה, אורות עציון בנים, אריאל ואלומים ובגנים יובל, חרמון, חבר ותמר.

ניפגש בתכנית הבאה!